Het belangrijkste is dat je nooit ophoudt met vragen stellen
~ Albert Einstein

Al meer dan 10 jaar kwamen Elke Gybels en Rik Prenen elkaar tijdens workshops, trainingen, studiedagen en congressen tegen. Meestal waren we daar afzonderlijk aan de slag.
 
Nu en dan zagen cursisten ons gezamenlijk training en opleiding geven. De professionele ‘klik’ en de enthousiaste respons van deelnemers en organisatoren nodigde uit om elkaars inzichten en werkvormen samen te leggen.
 
Die synergie werkt vele jaren later nog steeds inspirerend. In De Content verbinden we onze krachten en bieden we begeleidingen en gemeenschappelijke trainingspakketten aan.

Elke Gybels

In coaching en therapie kijk ik vooral samen met mensen naar wat wel nog goed loopt in hun leven. Hoe ze zich vanuit hun krachten en sterktes zowel op persoonlijk als professioneel vlak verder kunnen ontwikkelen.

Mijn doel is niet alleen mensen dichter bij zichzelf te krijgen maar ook om ze te verbinden met gezins- en teamgenoten en een betere afstemming te krijgen tussen individu en gezin/organisatie. Ik geloof er namelijk in dat hoe beter je je eigen krachten kent, hoe makkelijker je ze bij anderen kunt zien. Zo kunnen gezins- en/of teamgenoten elkaar inspireren en zich samen verder ontwikkelen naar de gewenste toekomst.

Vanuit verwondering en een houding van niet-weten stel ik graag vragen die mensen aanzetten om zelf op zoek te gaan naar antwoorden.

Ik ondersteun graag mijn woorden en vragen met materiaal. De methodiek “Figuring Futures” ontstond in de praktijk en meer hierover is te vinden op www.figuringfutures.com

Daarnaast noem ik mezelf wel eens een “possibilist”. Ik spreek mensen aan op hetgeen waar ze op hopen en zoek graag samen met hen naar mogelijkheden. Dit door de focus te leggen op wat al werkt(e) en door na te gaan wat ze in de plaats van het probleem willen.

Naast “levenslang leren” is “mensen verbinden met elkaar” eveneens een missie in mijn leven. In een training komen deze twee aspecten samen, wat maakt dat ik met veel energie en enthousiasme vormingen op maat verzorg, in binnen- en buitenland.

Ik werk binnen UC Leuven-Limburg voor de opleiding Bachelor Orthopedagogie en ben verantwoordelijk voor het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen”. Hiernaast geef ik les binnen het opleidingsonderdeel Gezinsgericht Werken en Kinder- en Jongerencoaching.

In het verleden was ik vooral werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, als slachtofferbejegenaar bij de politie te Heusden-Zolder en als verantwoordelijke middelengebruik bij de provincie Limburg. Verder deed ik veel ervaring op als lid van de bemiddelingscommissie te Tongeren, van het Contactcomité voor Organisaties voor Jeugdzorg en werkte eveneens als vrijwillige coördinator voor Eigen Kracht Conferentie Limburg.

Mijn erkende therapieopleidingen volgde ik bij Korzybski-international te Brugge en Leren-over-Leven te Antwerpen.

Rik Prenen

In de jarenlange praktijkervaring op het vlak van gezinsconsultaties en het samenwerken met cliënten in complexe, multigestresseerde of zorgwekkende situaties boeide mij vooral wat mensen op de been houdt in de wirwar van problemen. Waar putten ze kracht uit? Wat inspireert en motiveert hen? De uitdaging hoe je de wijsheid, krachten en hulpbronnen bij de ander naar boven krijgt en versterkt, boeit me nog alle dagen.

Als docent aan de associatie van KU Leuven, vormingscoördinator voor de centra voor leerlingenbegeleiding en door honderden professionals uit onderwijs, jeugdhulp en politie te trainen en te coachen, leerde ik hoe theorie en praktijk elkaar kunnen versterken.

Onder het motto “je kan vermenigvuldigen door te delen” ga ik graag in gesprek met deelnemers aan trainingen en supervisies.

Ik gaf opleidingen voor de federale politie, coachte teams aan de Universiteiten van Hasselt, Sint Petersburg en aan het Waterford institute of Technology in Ierland op het vlak van omgaan met risicogedrag. Samen met gepassioneerde Surinaamse collega’s werk ik mee aan de uitbouw van een zorgstructuur in Paramaribo.

Korter bij huis werk ik oplossingsgericht met organisaties en teams uit de social profit, de gezondheidszorg en het onderwijs samen aan een efficiënte communicatie en aan het versterken van teamwerking.

Meerjarige erkende opleidingen in de gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en gezins- en schoolgerichte pedagogische hulpverlening (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven) verbreedden mijn kijk op diagnostiek en behandeling van emotionele-, relationele- en gedragsmoeilijkheden. Maar nog meer dan inzicht in probleemsituaties interesseert het mij hoe reeds bestaande, kennis, competenties, krachten en hulpbronnen uitzicht kunnen bieden.

In verschillende binnen- en buitenlandse vaktijdschriften kan je bijdragen van me lezen. In april 2014 verscheen het boek “Praten met ouders’’ (Lannoo Campus). Samen met Elke schreef ik in 2015 “Van klacht naar kracht. Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden.”

“Professioneel up-to-date “

Bijblijven en competenties verder ontwikkelen is een hoeksteen van “De Content”.

We kijken belangstellend over het muurtje bij onze internationale collega’s van EBTA (European Brief Therapy Association) en werken samen met BRIEF London.

Naast ons werk in De Content delen we al onze opgedane inzichten en ideeën graag in het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen” aan de UC Leuven-Limburg, kijk hier voor meer info.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!