Welkom

De Content is een praktijk voor professioneel onderbouwde coaching, hulp en therapie, training en supervisie.
We zijn gedreven door wat mensen en organisaties hoop en perspectief geeft.
“Content” staat voor “Inhoud” en “Tevredenheid”. Dat zijn onze leidende waarden.
Hoe we daar betekenis aan geven, kan je op deze website en in een ontmoeting of workshop ontdekken.

Voor wie?

Kinderen, jongeren, koppels, gezinnen en volwassenen kunnen bij ons terecht met vragen en problemen die bij het leven horen.

Voor organisaties uit de gezondheidszorg, in de hulpverlening en aan scholen werken we groeps- en teamgerichte trainingen op maat uit. Zij kunnen ons ook contacteren voor lezingen en workshops.

Wil jij je individueel bijscholen dan kan je inschrijven voor het “open aanbod”.

Hoe werken we?

We kiezen voor maatwerk, openheid en samenspraak waarbij jouw (hulp)vraag en doel centraal staan. Daarbij gaan we op zoek naar inzicht in de krachten, strategieën en hulpbronnen die voor jou, je team of organisatie bruikbaar zijn én resultaat opleveren. Op die basis bouwen we verder in de richting van een werkbaar en zinvol perspectief, aan ‘uitzicht’.

Onze manier van werken kenmerkt zich door respect voor je eigenheid, je waarden en normen, je werk- en leefsituatie, de mensen in je omgeving, je medewerkers…. kortom; je context.

En daarvoor kun je rekenen op ons als professioneel geschoolde en ervaren hulpverleners en coaches.
We kijken uit naar jouw vraag en/of feedback.

Elke Gybels & Rik Prenen

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!